Nakskov Gardens Bestyrelse

  Formand: Charlotte Stege Fay Svendsen

 Næstformand: Sandie Nørgaard.     

     Kasserer: Bitten Ambus Hansen 

  Sekretær: Lars Fay Svendsen

  Bestyrelsesmedlem: Kim Pørksen

 Elevrepræsentant & orkesterleder: Melanie Pørksen

Suppleant: Betina Hansen